Into Mind:n pieni työnhakuopas

Into Mind tarjoaa apua ihmisille, jotka etsivät uutta työpaikkaa. Kunnianhimoisesti pyrimme auttamaan ihmisiä juuri sen pysyvän unelmien työpaikan etsimisessä. Koska jokaisen henkilön tarpeet ja odotukset ovat yksilöllisiä, jokaisen kanssa käydään kattava keskustelu taustoista, odotuksista ja tavoitteista. Uutta työpaikkaa hakiessa on kyllä ensiarvoisen tärkeää tietää, mitä tavoittelee. Tästä syystä kannattaa miettiä vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Kun osaat näihin vastata, on sen unelmien työpaikan etsiminen ja ehkäpä löytäminenkin edennyt jo monta askelta.

Mitä haluat tehdä?

Tästä kaikki lähtee. Ensimmäinen ja ainoa todella tärkeä kysymys. Ei voi tavoitella kuuta taivaalta, ellei tiedä, että haluaa kuun taivaalta. Tavoitteen tulisi olla sen verran yksinkertainen, ettei vastaus kysymykseen kestä minuuttia pidempään. Toisaalta asia kannattaa harkita sen verran monelta kulmalta, ettei yksi- tai kaksisanainen vastauskaan liene paras mahdollinen.

Kuka hyötyy tekemisestäsi niin paljon, että maksaa palkkasi?

Tyonantajan asiakkaat maksavat palkkasi. Tämä kannattaa aina muistaa. Työnantajasi siis tarjoaa asiakkailleen ratkaisun johonkin liiketoiminnalliseen ongelmaan ja sinun työsi on osa ongelman ratkaisemista. Tämä vaikuttaa teoreettiselta, mutta on täyttä totta ja käytäntöä! Pitää löytää tehtävä, josta nauttii. Samalla oma tekemisesi pitää olla niin hyödyllistä, että joku toinen taho on siitä valmis maksamaan. Mitä tarpeellisempi olet, sitä tärkeämpi Sinusta tulee.

Minkälaisessa yrityksessä haluat toimia?

Tämä on tärkeä kysymys. Jollekin tärkeintä on hyvä palkka, joku toinen taas haluaa, että yrityksen arvot ovat kunnossa, toivottavasti myös käytännössä eikä pelkällä paperilla. Tämä mahdollinen ristiriita olisi tärkeää havaita ennemmin kuin myöhemmin. Joku haluaa työskennellä itseohjautuvasti, joku toinen taas haluaa konkreettiset tavoitteet ja mittarit tekemiseensä. Jollekin yrityksen koko on tärkeä, joku toinen taas haluaa toimia erityisen kannattavassa yrityksessä. Itselleni ihmetystä aiheuttaa se, miten yleinen mielikuva yrityksestä voi olla suuressakin ristiriidassa esimerkiksi sen kanssa, miten yritys käytännössä toimii tai kohtelee työntekijöitään.

Paljonko palkkaa tarvitset?

Kukaan yleensä ei halua vaihtaa työpaikkaa siten, että palkka laskee. Useimmiten rekrytoijatkin ymmärtävät tämän. Toisaalta olen itse nähnyt merkittävässä osassa hakemuksia epärealistisen korkeita palkkatoivomuksia. Harvemmin keskustelut ovat silti palkkatoivomukseen kariutuneet. Erilaisissa julkisissa palkkasuosituksissa yleensä näkyy suosittelijan intressi ja ne välttämättä eivät osu ollenkaan yksin todellisen työmarkkinatilanteen kanssa. Hyvä idea lähestyä asiaa on miettiä kysymystä: kuinka merkittävä asia palkka itsellesi on. Kyllä palkkatoivomus siitä luontevasti muodostuu. Palkkakeskusteluhan sitten on -toivomusta tärkeämpi, kunhan siihen vaiheeseen päästään.

Mitkä asiat motivoivat sinua työssäsi?

Tämä on kliseinen kysymys, mutta erityisen tärkeä asia. Työssä menestymisen avaintekijä on se, että oma työ motivoi tekijäänsä monella tavalla ja paljon. Ihmisiä motivoi hyvinkin eri asiat. Kannattaa myös miettiä omien motivaatiotekijöidensä toteutumismahdollisuuksia. Tässä hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Hyvin ja avoimesti toteutetussa rekrytointitilanteessa molemmat osapuolet pystyvät kuvaamaan odotuksensa selkeästi ja silloin on helppo nähdä voiko matchi syntyä vai ei (anteeksi anglisimi).

Miten aiot saada haluamasi työpaikan?

Sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Työpaikan saamisessa tai vaihtamisessa suunnittelu todellakin kannattaa. Myös keskustelu ja ennakkoluuloton ideoiden pohdiskelu on hyväksi. Mutta kannattaa miettiä, keneltä neuvoa ja apua pyytää. Kaikki neuvot eivät ole pyyteettömiä, eivätkä kaikki neuvot välttämättä sovellu itsellesi. Erityisen karsaasti katsoisin niitä tahoja, jotka yrittävät suoraan taloudellisesti hyötyä neuvomisestasi. Into Mind auttaa mielellään, mutta ei voi tehdä ihan kaikkea puolestasi, ainakaan sitä varsinaista uutta työtäsi.

”Muista aina…”

”…monta vaaraa ompi eessä…” Kaikki työnantajat eivät ole hyviä työnantajia. Kannattaa siis olla kriittinen. Kriittisyys ei suoraan tarkoita negatiivisuutta. Kannattaa lähteä positiivisista oletuksista, mutta olla samalla todella tarkkana. Tutustu potentiaalisiin työnantajayrityksiin. Kysy ensi käden kokemuksia/referenssejä ja ole niidenkin suhteen kriittinen. Omasta mielestäni työnantaja – työntekijä -vastakkainasettelu ei ole tätä päivää, mutta tarpeesta sekin on aikanaan syntynyt. Kaikki työnantajat eivät ajattele työntekijänsä parasta, niin kummalliselta kuin se kuulostaakin.

Jaa artikkeli: