Palvelut

Muutoksen johtaminen

Muutostilanteessa strategiset tavoitteet harvoin toteutuvat täysin, syinä esimerkiksi muutosvastarinta henkilötasolla, johdon ajanpuute tai käytännön tekemisen ja tavoitteiden välinen ristiriita. Into Mind:n vuokrajohtajapalvelut keskittyvät muutoksen johtamiseen.

Apua rekrytointiin

Ilman ihmisiä ei ole yritystäkään. Ihmiset ovat aina yrityksen keskeisin menestystekijä. Autamme kaikissa rekrytoinnin osa-alueissa, asiakkaan askelmerkkien mukaan ja tuntiveloituksella. Erittäin tärkeänä pidämme realistisen ja positiivisen työnantajamielikuvan sekä tätä tukevan yrityskulttuurin rakentamista.

Hakijakeskeinen suorahaku

Into Mind on kerännyt laajan osaajaverkoston. Tapaamme jatkuvasti henkilöitä, jotka haluavat työllistyä tai vaihtaa työpaikkaa. Tätä hakijaverkostoa on rakennettu määrätietoisesti. Motivaatio uuteen tehtävään on merkittävästi suurempi, kun henkilö itse on ollut aloitteellinen työpaikan vaihtamiseksi.

Esimerkkejä muutostilanteista

uuden tuotteen/palvelun tarjoaminen
myynnin/markkinoinnin toimintatapojen kehittäminen
liiketoimintakriittisten ohjelmistojen käyttöönotto
valmistautuminen yritysjärjestelyihin (esim. henkilöstötase)

Kaikki lähtee ihmisistä

Ihmiset tekevät tuloksen

Yrityksessä tekeminen ja tulokset ovat kiinni ihmisistä, heidän osaamisestaan, kyvystään kommunikoida ja ennen kaikkea kyvystä ymmärtää ja ratkaista asiakkaan ongelmat. Myös johtaminen on ihmisten välistä. Jokaisella ihmisellä on omat tarpeensa ja kykynsä. Näiden ymmärtämisellä ja näin voi kannustaen ohjata tekemisen oikeisiin uomiin.

Yrityksen kehittämisen tulisi siis aina lähteä ihmisistä. Muutostilanteisiin liittyy aina ihmisten kokemaa epävarmuutta ja lukuisia kommunikointihaasteita. Yhdessä tekemisen kautta luottamuskin rakentuu, näin muutostakin tulisi rakentaa, ilman että prosessit, hierarkia tai kommunikointivaikeudet tätä yhdessä rajoittavat.

Rekrytoinnissa luotta,mus on tärkeintä. Työnantajankin tulee olla luottamuksen arvoinen ja tämä pitää myös pystyä osoittamaan käytännössä. Valitettavan usein työnantajamielikuvaa rakennetaan vain puheiden, ei tekojen, tasolla.


Referenssit

Myös yhteistyökumppanin valinnassa on ennen kaikkea kysymys ihmisten välisestä luottamuksesta. Koko, brändi tai yleinen arvostus ei ole takuu onnistumisesta. Kyse on viime kädessä ihmisistä ja tätä kautta kyvyistä, asenteesta ja osaamisesta. Luottamus rakentuu aina käytännön tekemisen kautta.

Referenssit kertovat käytännön tasolla rakennetusta luottamuksesta. Toki luottamusta rakentavat myös keskinäinen kunnioitus ja hyöty, kohtuullisuus taloudellisessa mielessä sekä tinkimätön sovitusta kiinni pitäminen. Ota yhteyttä, niin aloitetaan sopivasta referenssistä.